Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Els premis es concediran a estudis monogràfics o treballs d'investigació d'infermeria, inèdits i que, amb anterioritat, no s'haguessin presentat a cap altre Premi o Certamen d'aquesta mateixa naturalesa, que es presentin a aquest Certamen d'acord a les bases del mateix. No seran objecte d'aquests premis els treballs subvencionats per altres entitats científiques o comercials, ni les tesis doctorals presentades amb aquesta finalitat.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.colegioenfermeriasevilla.es/servicios/participa/certamen-nacional-de-enfermeria/
Requisits
 • Només podran concórrer professionals en possessió del títol de Graduat o Diplomat en Infermeria que es trobin col·legiats.
 • L'autor o primer signant de cada treball haurà de presentar en la documentació establerta en el punt 9 d'aquestes bases, una declaració jurada que el treball és inèdit i no ha estat anteriorment presentat en cap esdeveniment o publicat en qualsevol altre mitjà.
 • De la mateixa manera, no tindran la consideració de treballs inèdits actuacions consistents en petites variants o modificacions sobre el títol o el contingut de qualsevol treball anterior conegut o publicat pel mateix autor.
 • Dotació
  La dotació econòmica serà de 4.140 € per al treball premiat en primer lloc; 2.070 € per al premiat en segon lloc i 1.380 € per al premiat en tercer lloc i Accèssit Infermeria Jove 1.150 €.
  Documentació
 • No tindran limitació d'espai i acompanyaran bibliografia.
 • Es presentaran per triplicat, en grandària D.I.N. A-4, mecanografiats a doble espai per una sola cara i enquadernats.
 • Han d'incloure en separata un resum dels mateixos, no superior a dues pàgines.
 • El treball tal com s'indica en el punt 4t d'aquestes bases, signat amb pseudònim; sobre tancat, identificat amb el mateix pseudònim incloent noms, i adreça completa d'autor o autors, telèfon de contacte del 1r signant, certificat de col·legiació recent i currículum vitae de la totalitat de l'equip si n'hi ha.
 • Els treballs presentats s'ometran obligatòriament referències a localitat, centre o qualsevol apartat, que pogués induir als membres del jurat a la identificació, abans de l'obertura de les pliques, de la procedència o autors dels mateixos.
 • Arxius

  Arxiu
  XXXV CERTAMEN NACIONAL DE ENFERMERÍA “CIUDAD DE SEVILLA”.pdf