Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Fundació José Luis Castaño-SEQC amb l'objectiu de fomentar les activitats de recerca relacionades amb el laboratori clínic convoca el Projecte d'Investigació M. Rosa Concustell. La Fundació José Luis Castaño-SEQC concedirà una beca al millor projecte de recerca relacionat amb: Utilitat clínica dels biomarcadors en el maneig del pacient amb sèpsia.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.fundacionjlc.es/es/becas_convocadas/convocatoria-proyecto-de-investigacion-maria-rosa-concustell-2020/_categoria:16,beca:70/
Annexos: http://www.fundacionjlc.es/download/beca/70/309/1579092512/37054/cms/anexos+1+y+2+memoria.pdf/
Requisits
 • La beca va adreçada al millor projecte de recerca relacionat amb Utilitat clínica dels biomarcadors en el maneig del pacient amb sèpsia.
 • Tindrà caràcter nacional i podran optar-hi tots els socis de ple dret de la SEQCML. En cas de que hi hagi més d'un autor, l'autor principal i més del 50% de la resta dels coautors hauran de ser socis de ple dret de la SEQCML amb una antiguitat mínima de 6 mesos.
 • . El projecte de recerca ha de ser original i no haver estat presentat ni total ni parcialment amb anterioritat a través de cap mitjà de divulgació científica (congressos, publicacions, ..).
 • La memòria del projecte i documentació requerida s'ha d'elaborar tal com es descriu en el document: Memòria Projecte (annex 1). En aquest document també s'especifiquen els criteris que utilitzarà el Jurat per avaluar els projectes.
 • L'adjudicatari de la beca haurà de realitzar el projecte de recerca al llarg de l'any 2020. En acabar el projecte l'investigador principal haurà de lliurar a la Fundació José Luis Castaño-SEQC una memòria del projecte realitzat segons figura a l'annex 2. El termini de presentació de la memòria finalitza el 28 de febrer de 2021.
 • En qualsevol publicació o activitat científica que es generi del projecte premiat ha de constar que ha estat finançat amb una beca de la Fundació José Luis Castaño-SEQC.
 • No podran figurar com a autor cap dels membres de la Junta Directiva de l'SEQCML, ni del Patronat de la FJLC-SEQC, ni del Comitè Assessor Científic.
 • Dotació
  La dotació econòmica de la beca és de 6.000 euros.
  Documentació
  Memòria del projecte del treball:
  L'extensió màxima de la memòria serà de 18 pàgines més els annexos (entre parèntesis s'indica l'extensió màxima de cada apartat). S'haurà de presentar en mida DIN-A4, sent el tipus de lletra Arial de cos 12.
  - Títol del projecte i dades del sol·licitant (1 pàgina)
  - Objectius (màxim 2 pàgines)
  - Descripció tècnica i rellevància del projecte (màxim 5 pàgines)
  - Pla de treball i metodologia (màxim 5 pàgines)
  - Centre de treball i equip investigador (màxim 6 pàgines)
  - Altres ajudes (1 pàgina)
  - Annexos
  Tota la documentació s'ha de remetre en un únic arxiu en format pdf seguint l'ordre especificat en la memòria.

  Arxius

  Arxiu
  Fundación José Luís Castaño_Becas.pdf
  Fundación José Luís Castaño_Anexo.pdf