Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La càtedra d'Educació Mèdica Fundació Lilly-UCM té com a objectius adquirir, transmetre i aplicar els avenços i coneixements per a la millora de l'ensenyament de la medicina i formació del metge.
Entre les activitats programades per a la consecució d'aquests objectius, es van crear els Premis d'Educació Mèdica en les seves dues categories, corresponents a l'Ensenyament de Grau i Ensenyament de Postgrau i / o Formació d'Especialistes.
Aquests premis pretenen reconèixer els projectes o treballs realitzats en el camp de l'educació mèdica i de la innovació educativa. S'atorgarà especial consideració a aquelles aportacions que redunden en la millora de la alfabetització del metge, del seu acompliment professional i de l'adquisició dels valors considerats propis de la professió mèdica.
Característiques principals
1. Premi al millor projecte o treball en l'ensenyament de grau
2. Premi al millor projecte o treball en l'ensenyament de postgrau i/o formació d'especialistes
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fundacionlilly.com/es/actividades/catedra-de-educacion-medica-fundacion-lilly-ucm/premios/index.aspx
https://www.fundacionlilly.com/global/img/pdf/actividades/catedra/premios/cartel-bases_premios-educacion-medica_2019.pdf
Requisits
Els treballs, iniciatives o projectes que opten als premis s'hauran d'haver iniciat dins dels dos anys naturals previs al de la present convocatòria, estiguin ja finalitzats per complet o en període d'execució.
Dotació
Cada premi tindrà una dotació de 3.000 €, placa i diploma acreditatiu.
Documentació
S'adjuntarà el "Formulari Premis d'Educació Mèdica 2019", degudament emplenat, que inclou: dades generals de la candidatura (autor signant i altres col·laboradors), currículum vitae resumit de l'autor signant, així com una descripció breu del treball o projecte, destacant els seus aspectes més rellevants.

Arxius

Arxiu
premios-educacion-medica_2019.pdf
Premios-EDUCACION-MEDICA-2019Formulario.docx