Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Impulsar la realització de projectes o actuacions concretes (Investigació científica i tecnològica i educació mèdica) centrades en el diagnòstic i la derivació del pacient amb VIH al Sistema Nacional de Salut, que resultin beneficiosos per als pacients, per a la comunitat científica i en definitiva per a la societat.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.becasdiagnosticovih.es/uploaders/documentos/Bases_Segunda_Edicion_Becas_Gilead_Diagnostico_VIH_2019.pdf
Impresos (URL)
http://www.becasdiagnosticovih.es/
Dotació
30.000€
Durada
Les propostes presentades en el marc de la present convocatòria només podran referir-se a projectes sobre diagnòstic i derivació del pacient amb VIH al Sistema Nacional de Salut que tinguin lloc en el territori nacional i comptin amb un termini d'execució no superior a 24 mesos.
Documentació
 • Memòria del projecte d'acord amb el model proporcionat, incloent pressupost detallat.
 • Currículum Vitae normalitzat de l'investigador en el qual es posi de manifest la seva capacitat per dur a terme el projecte presentat.
 • Estatuts de l'entitat sol·licitant beneficiària.
 • Poder de representació del firmant de l'entitat.
 • Si és el cas, inscripció de l'entitat en el registre corresponent.
 • AVÍS IMPORTANT
  Tota la informació s'ha de presentar en espanyol o en anglès.
  Només es podrà concedir un projecte per entitat sol·licitant.

  Arxius

  Arxiu
  FORMULARIO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DyD 2019.doc
  II Convocatoria BECAS DyD VIH SNS 2019.pdf