Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Contribuir a promoure la publicació científica en revistes biomèdiques en llengua espanyola i afavorir la seva difusió nacional i internacional mitjançant activitats de recerca, formació i divulgació.
Característiques principals
Es concedeixen dos premis:
 • Premi a la millor iniciativa al foment de l´ús de l'idioma espanyol per a la divulgació del coneixement biomèdic
  Podran optar al Premi en aquesta categoria les persones, físiques o jurídiques, titulars d'iniciatives o projectes que contemplin la generació de desenvolupaments innovadors, estratègies, utilitats tecnològiques, etc. utilitzant l'idioma espanyol en la divulgació dels coneixements en Biomedicina i que facilitin als professionals sanitaris l'accés en espanyol a la informació i la pràctica de la medicina, iniciats dins dels quatre anys naturals previs al de la convocatòria en curs, estiguin ja finalitzats completament o en període d'execució.
 • Premi a la millor institució destacada en la promoció de l'idioma espanyol com a llengua del coneixement biomèdic
  Podran ser candidates aquelles institucions la tasca i activitat de les quals representi una contribució rellevant en benefici de la producció i / o publicació científica biomèdica en espanyol, així com de facilitar, promoure o afavorir l'ús de l'idioma espanyol per a la transmissió del coneixement científic, en general, i biomèdic, en particular.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.fundacionlilly.com/es/actividades/medes-medicina-en-espaniol/premios-medes.aspx
  https://www.fundacionlilly.com/global/img/pdf/actividades/medes/premios_medes/bases_premio-medes_2019.pdf
  Dotació
  Cadascun dels Premis està dotat amb una quantitat única i indivisible de 3.000 euros. Així mateix, les candidatures premiades rebran placa i diploma acreditatius.
  Documentació
 • Premi a la millor iniciativa al foment de l'ús de l'idioma espanyol per a la divulgació del coneixement biomèdic:
  - Les candidatures d'aquesta categoria podran presentar-se lliurement, a títol individual pels interessats, mitjançant breu escrit adreçat al director de la Fundació Lilly.
  - S'adjuntarà el document "Formulari Premis MEDES 2018", degudament emplenat, que inclou: dades generals de la candidatura (candidat, autor o signant i altres col·laboradors), currículum vitae del candidat o signant, així com una descripció breu de la iniciativa o projecte, destacant els seus aspectes més rellevants .
 • Premi a la millor Institució destacada en la promoció de l'idioma espanyol com a llengua del coneixement biomèdic:
  - Les candidatures d'aquesta categoria seran propostes presentades exclusivament pels membres del Comitè Assessor de MEDES i Consell Científic Assessor de la Fundació Lilly, podent ser presentada una sola candidatura per cada un d'aquests membres (es pot consultar més informació sobre la composició d'aquests òrgans en www.fundacionlilly.com).
  - Les propostes de candidatures s'hauran de presentar mitjançant un escrit que exposi clarament els mèrits extraordinaris de la candidatura i la seva transcendència, d'acord amb el que disposen aquestes bases. Aquest escrit serà adreçat al director de la Fundació Lilly.
  - En tot cas, a la proposta de candidatura es podran adjuntar els documents que es considerin oportuns per a acreditar els seus mèrits i que aportin dades rellevants i informació complementària, com ara la corresponent memòria institucional o altres suports raonats i adhesions.
 • Arxius

  Arxiu
  formulario_premios-medes-2019.docx
  bases_premio-medes_2019.pdf