Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Donar suport a un projecte de recerca presentat per un soci de SEPAR sobre qualsevol aspecte rellevant (bàsic, clínic, epidemiològic, etc.), relacionat amb la salut pulmonar i les malalties respiratòries/toràciques.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.separ.es/?q=node/560
Impresos (URL)
http://www.separcontenidos.es/becas/
Informació addicional
CEIC/CEEA
CEIC
Els projectes que impliquin la recerca en humans o la utilització de mostres biològiques d'origen humà, hauran d'adjuntar la informació que per escrit es proporcionarà als participants de l'estudi i el consentiment informat signat. En cas de realitzar estudis en els que s’utilitzen mostres biològiques per a estudis genètics, es demanarà un Full d’informació i Consentiment Informat específic d’estudi Genètic independent del de l’estudi general.
CEEA
Els projectes que impliquin experimentació amb animals, hauran de complir els procediments del Comitè Ètic d'Experimentació Animal (CEEA-PRBB) . Per a qualsevol informació poseu-vos en contacte amb la secretària del Comitè. Els documents per a presentar procediments i les instruccions per a omplir-los els podeu descarregar a la Intranet a l'apartat d"Aspectes ètics/CEEA".
Requisits
En la sol·licitud de beques han de participar almenys un mínim d'un 50% d'investigadors, inclosos l'IP del projecte, que siguin socis de SEPAR, amb un mínim de 2 anys d'antiguitat en la societat i compromesos a mantenirse com a socis fins a la finalització del projecte.
Documentació
 • Formulari de sol·licitud
 • Currículum vitae de l'equip investigador
 • Document d'acceptació del CEIC, obligatori.
 • Arxius

  Arxiu
  Ayudas a la investigación _ separ.pdf
  Formulario_ayudas_investigacion_2019.doc
  SEPAR_BasesBecas.pdf
  CV_Ayudas_Investigacion_2019 (2).doc