Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca bàsics que millorin el coneixement de la diabetis i l’assistència a les persones afectes, per part d’investigadors en les fases inicials de la seva carrera.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.acdiabetis.org/?p=page/html/recerca-convocatoria-ajuts
http://www.acdiabetis.org/docs/ajuts/bases_ajut_recerca_BASICA_2020.pdf
Requisits
Per a optar a l’ajut caldrà que el sol·licitant sigui soci de l’ACD amb una antiguitat mínima d’un any.
Dotació
10.000€
Durada
Dos anys
Documentació
 • El projecte serà presentat com a document electrònic en PDF utilitzant el format de l’ajut que es pot obtenir a la pàgina web de l’ACD. El projecte serà presentat en català.
 • S’adjuntarà el Curriculum Vitae de tots investigadors que formin part del projecte.
 • Es presentarà acreditació de la data d’obtenció del títol de doctor.
 • Es presentarà acreditació de l’existència del contracte laboral esmentat al punt 2.3.
 • Es presentarà certificat favorable pel comitè ètic corresponent o acreditació d’estar en tràmit i s’especificarà l’Institut de Recerca receptor i els overheads corresponents en el cas que hi hagin.
 • Arxius

  Arxiu
  DIABETES_bases_ajut_recerca_BASICA_2020.pdf
  DIABETESform_ajut_recerca_basic_clinic_2018.doc