Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca en educació terapèutica en diabetis.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.acdiabetis.org/?p=page/html/recerca-convocatoria-ajuts
http://www.acdiabetis.org/docs/ajuts/bases_ajuts_educacio%CC%81_terape%CC%80utica_2020.pdf
Requisits
Per a optar a l’ajut caldrà que el sol·licitant sigui soci de l’ACD amb una antiguitat mínima d’un any.
Dotació
6.000€
Durada
Dos anys
Documentació
  • El projecte serà presentat com a document electrònic en PDF utilitzant el format de l’ajut que es pot obtenir a la pàgina web de l’ACD. El projecte serà presentat en català.
  • S’adjuntarà el Curriculum Vitae dels investigadors.
  • Es presentarà certificat favorable pel comitè ètic corresponent o acreditació d’estar en tràmit i s’especificarà l’institut de recerca receptor i els overheads corresponents.
  • Arxius

    Arxiu
    DIABETESbases_ajuts_educació_terapèutica_2020.pdf
    DIABETESform_ajut_educacio_2018.doc