Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Fomentar la formació i la cultura de recerca entre els pediatres d'Atenció Primària.
Contribuir a la millora de la qualitat assistencial en l'àmbit de la Pediatria d'AP a través dels resultats assolits i la posada en pràctica dels coneixements aportats.
Característiques principals
S'atorguen dues beques d'investigació. Els temes de recerca dels projectes que vulguin optar als ajuts versaran, es planificaran, desenvoluparan i s'aplicaran en el camp de la Nutrició, d'interès directe en Pediatria d'Atenció Primària. L'investigador principal ha de treballar activament en Atenció Primària i ser soci de l'AEPap.
Els projectes que optin als ajuts versaran, es planificaran, desenvoluparan i aplicaran en l'àmbit de la Pediatria d'Atenció Primària.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.aepap.org/agenda/convocatorias-becas-y-premios/becas-aepap-fps-2020-para-la-investigacion-en-pediatria-de-atencion-primaria
https://www.aepap.org/sites/default/files/actividad/archivos-adjuntos/becas_aepap_2020_def1.pdf
Requisits
Poden optar a aquestes beques metges que treballin com Pediatres en centres sanitaris d'Atenció Primària d'Espanya i residents de pediatria que desenvolupin el seu treball de recerca en Atenció Primària. L'investigador principal ha de ser soci de l'AEPap o en el moment de la sol·licitud pugui demostrar que hagi sol·licitat ser-ho.
Dotació
Dues beques de 4000€ i 2000 € respectivament.
Durada
Dos anys
Documentació
Memòria del projecte d'investigació, on han de figurar:
 • Títol
 • Pseudònim l'investigador principal.
 • Resum en espanyol (màxim 250 paraules)
 • Introducció: on s'explicarà el tema objecte de recerca (màxim 3 pàgines A4)
 • Hipòtesi i objectius principal i secundaris (1 pàgina A4):
 • Metodologia (màxim 3 pàgines A4) - Tipus d'estudi - Materials i / o tècniques utilitzades - Pacients estudiats: mostra, població diana, criteris de inclusió i exclusió. - Variables estudiades: definició, recollida de dades. - Cronograma (calendari del projecte) - Limitacions i possibles biaixos de l'estudi. - Aplicabilitat i utilitat pràctica dels resultats - Dades econòmiques del projecte
 • Autorització (o justificant de sol·licitud de l'autorització) del Comitè Ètic d'Investigació Clínica pertinent en el cas que el desenvolupament del projecte suposi una intervenció directa amb pacients.
 • Arxius

  Arxiu
  aepap_2020_def1.pdf