Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Fundació Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia (FEHH) convoca una beca per començar a gaudir al 2020. Aquesta beca va adreçada a socis de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia que vulguin fer un projecte de recerca en un centre estranger, a qualsevol de les àrees que conformen l'especialitat d'Hematologia i Hemoteràpia.
L'estada de l'investigador en el centre estranger es desenvoluparà a fi d'afavorir i incentivar la mobilitat d'un investigador que desitge realitzar investigació en l'àmbit de l'especialitat d'Hematologia i Hemoteràpia.
Característiques principals
El projecte a realitzar durant l'estada de mobilitat perseguirà l'actualització de coneixements i / o l'aprenentatge de noves tècniques i mètodes per a la investigació; al mateix temps, servirà per establir nous vincles científics, acadèmics i assistencials, o per enfortir els ja existents, entre les institucions d'origen i destinació, propiciant una col·laboració regular i permanent entre investigadors i entre institucions.
Les estades hauran d'implicar mobilitat geogràfica amb canvi efectiu de residència habitual i permanència en el centre receptor durant el temps de durada de l'estada, sent obligatòria la mobilitat a l'estranger.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.sehh.es/area-de-socios/premios/123576-becas-de-investigacion-fehh-convocatoria-2019
Requisits
 • Ser especialista en Hematologia i Hemoteràpia, estar en el darrer any de formació de la especialitat o estar en possessió d'una titulació universitària biosanitària relacionada amb l'Hematologia:
  - Metge especialista en Pediatria que acrediti una formació específica en Hematologia i Hemoteràpia superior a tres anys.
  - Graduat en Biologia, Farmàcia, Genètica, Química o Veterinària que acrediti un període de formació específica en Hematologia i Hemoteràpia superior a tres anys.
 • No haver transcorregut més de 15 anys des de la finalització de la titulació universitària corresponent (llicenciatura o grau en medicina o altres ciències biosanitàries).
 • Ser soci numerari / associat o postgrau de la SEHH, al corrent de pagament, amb un mínim de 12 mesos d'antiguitat.
 • Els sol·licitants hauran de mantenir una vinculació científica demostrada amb el centre d'adscripció mitjançant certificat d'un Servei o Departament del centre citat.
 • Dotació
  L'import de l'ajuda que es pagarà al centre beneficiari serà de 45.000 € anuals.
  Durada
  El gaudi de la beca serà de 24 mesos podent-se escurçar a 12 mesos prèvia notificació

  Arxius

  Arxiu
  FEHH-JANSSEN_Modelo_A_Solicitud.docx
  FEHH-Janssen_2019_Bases_Beca.pdf
  FEHH-JANSSEN_Modelo_B_Declaracion.docx
  FEHH-JANSSEN_Modelo_E_Autoevaluacion.docx
  FEHH-JANSSEN_Modelo_C_Plantilla_Proyecto_Memoria.docx
  FEHH-JANSSEN_Modelo_D_Avales.docx