Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'ajuts a investigadors recentment doctorats per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer en un centre espanyol, amb possibilitat de realitzar una estada formativa en un centre de referència nacional o internacional, per promoure el talent i la mobilitat dels joves investigadors en aquesta primera etapa formativa postdoctoral.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://fundacioncientifica.aecc.es/tramites/TR0000001010
Requisits
 • Estar en possessió del títol de doctor i/o especialista.
 • Doctors i/o especialistes (menys de 4 anys des de l'obtenció del títol).
 • Tenir un article de recerca publicat o acceptat per a la publicació com a primer autor (o co-primer) en una revista internacional, amb avaluació per parells, al moment de presentar la sol·licitud.
 • El grup receptor haurà de ser diferent al de la realització de l'etapa predoctoral.
 • Dotació
  Aquesta ajuda està dotada d'un total de 80.000 euros bruts a 2 anys, a raó de 40.000 euros bruts a l'any.
  Durada
  L'ajuda tindrà una durada inicial de 2 anys amb possibilitat de pròrroga per 2 anys més a decisió exclusiva de la Fundació Científica AECC.
  Documentació
  Cada sol·licitud haurà d'incloure els següents documents utilitzant les plantilles disponibles:
 • Currículum vitae del candidat (Curriculum Vitae abreujat (CVA FECYT)) aportant original escanejat del títol de doctor i original escanejat per les dues cares del DNI o el permís de residència en vigor i passaport.
 • Currículum vitae del director del projecte (Curriculum Vitae abreujat (CVA FECYT)).
 • Memòria científica de recerca.
 • Carta acreditativa d'admissió al grup de recerca, signada pel director del centre o el seu representant legal i pel director del projecte.
 • Carta d'admissió en el grup d'investigació per realitzar l'estada formativa en cas que se sol·liciti.
  La documentació científic-tècnica s'ha de presentar en anglès, format pdf. La documentació administrativa es pot presentar en espanyol, format pdf.
 • Incompatibilitats
  Per compatibilitats i incompatibilitats tant del candidat com del director del projecte, si us plau, consulteu les bases.

  Arxius

  Arxiu
  Instrucciones CVA - FCAECC.pdf
  Instrucciones CVA - FCAECC.pdf
  MEMORIA CIENTÍFICA POSTDOC AECC 2020.docx
  Fundación científica - Manual gestión solicitudes_Ed1 (3).pdf
  Bases convocatoria_POSTDOCTORAL_AECC_2020.pdf