Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Concessió d'ajuts a investigadors amb una formació postdoctoral prèvia, per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer, en un centre espanyol, per donar suport a aquests investigadors en la seva carrera científica cap a la creació de les seves pròpies línies de recerca.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://fundacioncientifica.aecc.es/tramites/TR0000000999
Requisits
 • Estar en possessió del títol de doctor.
 • El termini des de l'obtenció del títol de doctor per part del sol·licitant ha de ser superior als 4 anys.
 • Es valoraran positivament estades de recerca a l'estranger.
 • Els sol·licitants han de tenir almenys dos articles de recerca publicats o acceptats per a la publicació com a primer autor (o co-primer) en una revista internacional del primer quartil, amb avaluació per parells, al moment de l'obertura d'aquesta convocatòria.
 • El grup receptor ha de tenir almenys un projecte de caràcter nacional (Pla Nacional d'I + D, FIS-ISCIII o altres) o internacional amb finançament, obtingut en convocatòria pública en vigor durant l'any de convocatòria.
 • Dotació
  100.000 euros bruts a 2 anys a raó de 50.000 euros bruts a l'any (incloent el cost de la seguretat social)
  Durada
  L'ajuda tindrà una durada inicial de 2 anys amb possibilitat de pròrroga per 2 anys més a decisió exclusiva de la Fundació Científica AECC.
  Documentació
  Cada sol·licitud haurà d'incloure els següents documents utilitzant les plantilles disponibles:
 • Currículum de l'investigador principal (Curriculum Vitae abreujat Normalitzat (CVA FECYT)) juntament amb original escanejat del títol de doctor i original escanejat per les dues cares del DNI, o el permís de residència en vigor i passaport.
 • Currículum vitae del director del projecte (Curriculum Vitae abreujat (CVA FECYT)).
 • Memòria científica.
 • Carta acreditada d'admissió al grup de recerca.
  La documentació científic-tècnica s'ha de presentar en anglès, format pdf. La documentació administrativa es pot presentar en espanyol, format pdf.
 • Incompatibilitats
  Per compatibilitats i incompatibilitats tant del candidat com del director del projecte, si us plau, consulteu les bases.

  Arxius

  Arxiu
  MEMORIA CIENTÍFICA INVESTIGADOR AECC 2020_11 pàg..docx
  Instrucciones CVA - FCAECC.pdf
  Fundación científica - Manual gestión solicitudes_Ed1 (9).pdf
  Bases convocatoria_INVESTIGADOR_AECC_2020.pdf