Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Entre els objectius d'aquest Programa estatal s'inclouen:
 • fomentar el desenvolupament de coneixements cientificotècnics, la seva translació i valorització, incloent les activitats per avançar en la demostració de la viabilitat industrial i comercial dels resultats de R + D + I obtinguts;
 • estimular la generació d'entorns col·laboratius en R + D + I de caràcter inter i multidisciplinari necessaris per a l'abordatge de problemes cientificotècnics complexos;
 • donar suport al desenvolupament de projectes conjunts d'R + D + I tant nacionals com internacionals dirigits a reforçar el Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, impulsar el seu lideratge científic i tecnològic i articular les seves capacitats; i
 • impulsar la participació ciutadana en la identificació de problemes i recerca de solucions orientats als reptes de la societat i a la difusió a la societat dels resultats de les activitats d'R + D + I.
 • Característiques principals
  Per a la consecució de l'objecte dels ajuts, es finançaran parcialment activitats de promoció de la cultura científica, de la tecnologia i de la innovació realitzades en el territori nacional en alguna de les següents línies d'actuació:
  1. Cultura científica, tecnològica i de la innovació.
  2. Educació i vocacions científiques.
  3. Ciència ciutadana.
  4. Xarxes de comunicació i divulgació de la ciència i la innovació.
  5. Foment del pensament crític.
  Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/index.aspx
  https://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/Bases/Bases.aspx
  Dotació
 • Cultura científica, tecnològica i de la innovació: 1.000.000 €
 • Educació i vocacions científiques: 800.000 €
 • Ciència ciutadana: 300.000 €
 • Xarxes de divulgació i comunicació de la ciència i la innovació (Modalitat Xarxa d'Unitats de Cultura Científica i de la Innovació / Fires de la Ciència): 900.000 €
 • Foment del pensament crític: 250.000 €

  S'assignarà fins a una quantia màxima del 60% del cost total de les actuacions objecte de la sol·licitud presentada amb un límit màxim de 150.000 euros per sol·licitud.
 • Durada
  Des l'1 de juliol de 2020 al 30 de juny de 2021
  Documentació
  Les sol·licituds s'han de presentar pels representants legals de les entitats a què pertanyi el responsable del projecte o acció a finançar.
  Documentació addicional:
 • Formulari de sol·licitud
 • Memòria tècnica en castellà del projecte objecte de sol·licitud
 • Escriptura notarial del poder de representant legal
 • Còpia de la targeta d'identificació de persones jurídiques i entitats en general (NIF) del beneficiari
 • Arxius

  Arxiu
  Convocatoria Ayudas Fomento Cultura Científica, tecnológica y de la innovación_2019.pdf
  BOE-B-2019-48552.pdf
  Bases_reguladoras_ayudas_Fomento_Cultura_Cientifica_2018.pdf
  FAQs_2019.pdf
  Guia_evaluacion_2019.pdf
  MemoriaTecnica.rtf