Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Ajuts per fomentar la posada en marxa de Projectes d'Investigació en Dolor, destinades a motivar bé l'inici de vocacions investigadores de membres de la SED en l'àrea de dolor o contribuir al suport d'investigadors ja iniciats.
Característiques principals
Convocatòria del segon semestre del 2019.
La FED atorgarà 7 beques en les següents modalitats:
 • 4 beques d'estades formatives
 • 1 beca d'ajut a la seguretat en els projectes d'investigació
 • 2 beques per a realitzar projectes d'investigació
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.sedolor.es/fundacion/becas/
  Requisits
 • Ser socis de la SED.
 • Així mateix els sol·licitants hauran d'aportar la resolució positiva d'un comitè ètic d'investigació oficialment reconegut.
 • Dotació
  Estades formatives nacional 1.500€
  Estades formatives internacional 3.000€
  beca d'ajut a la seguretat en els projectes d'investigació 3.000€
  Beca projecte de recerca 3.000€
  Durada
  El gaudi de les beques-ajudes es durà a terme en l'any en què van sol·licitar o al primer trimestre del l'any següent.
  Documentació
  El sol·licitant haurà d'enviar:
 • Sol·licitud, juntament amb una carta de motivació adreçada al secretari de la FED,
 • CV amb format lliure (no més de 4 pàgines) en el qual ha de fer constar: nom i edat, número de soci de la SED i antiguitat, estudis i especialització, mèrits clínics, docents i investigadors i qualsevol altra aportació que cregui d'interès per a ser beneficiari.
 • Arxius

  Arxiu
  Formulario-solicitud-Becas-FED-EDITABLE.pdf
  convocatoria-becas-FED-2º-semestre-2019.pdf