Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Característiques principals
Els projectes que optin a aquesta beca hauran de ser estudis relacionats amb la recerca en les malalties del tracte digestiu tant en els seus aspectes bàsics com en els epidemiològics, diagnòstic-terapèutics i clínics.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.aegastro.es/docencia-becas-y-avales/becas/normativa-y-solicitudes/normativa-y-solicitudes
Requisits
 • Per a estudis multicèntrics, amb participació d'almenys 3 hospitals.
 • Podran presentar-lo titulats superiors vinculats a centres hospitalaris, universitats o altres centres oficials d'investigació espanyols membres de l'AEG.
 • L'investigador principal sol·licitant ha de ser membre de l'AEG amb una antiguitat d'almenys 1 any i almenys un membre del grup de treball de cada un dels centres participants ha de ser soci de l'AEG.
 • L'investigador principal que hagi obtingut una beca de la AEG, no podrà optar a qualsevol categoria de beca fins passada una convocatòria de la concessió. Per exemple, si s'obté una beca el 2017, el mateix investigador no podrà optar a qualsevol altra beca fins al 2019.
 • Dotació
  La quantia de la beca serà de 20.000 €
  Durada
  El projecte tindrà un període de desenvolupament d'un màxim de 5 anys, tot i que ha d'incloure objectius assolibles en 2 anys que seran presentats en la reunió anual de l'AEG.

  Arxius

  Arxiu
  BECAS ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GASTROENEROLOGÍA 2019-2020.pdf