Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Considerant que la generació de coneixement científic a l'àmbit de les ciències de la salut, la seva difusió i aplicació a l'activitat assistencial constitueix un element clau per aconseguir el progrés i la millora de les condicions de vida dels ciutadans, GILEAD SCIENCES desenvolupa activament una política de promoció i suport a la realització de programes educatius dirigits a la formació de professionals sanitaris en les àrees terapèutiques en què està present la Companyia.
Per a això i mitjançant la concessió d'aportacions dineràries de caràcter no reemborsable destinades a la seva execució, GILEAD SCIENCES pretén impulsar la realització de programes o activitats que redunden en la formació del professional sanitari en considerar que la formació contínua i la inversió en educació resulten beneficioses per als pacients, per a la comunitat mèdica i per a la societat, en general.
Característiques principals
Programes educacionals en les àrees d'Hepatologia, VIH, Hemato-oncologia i Infeccions Fúngiques que tinguin lloc dins el territori espanyol.
Els programes educatius que optin als ajuts hauran de tenir un termini d'execució concret i no superior a 12 mesos.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.aeped.es/plataforma-invest-aep/ayudas-destinadas-ejecucion-proyectos-y-actividades-educacion-medica-gilead
https://www.aeped.es/sites/default/files/grants_educacionales_2019.pdf
Requisits
S'estableix un límit màxim de concessió de 4 ajudes per entitat.
Durada
1 any
Documentació
Tota la informació, que es presenti per a avaluació del programa, haurà de ser en espanyol o en anglès.
Les sol·licituds estaran integrades pel formulari adequadament completat juntament amb la documentació que s'indiqui.
AVÍS IMPORTANT
Calendari i procés d'avaluació
  • Beques rebudes durant agost, setembre i octubre de 2019: seran avaluades al novembre i la resolució es farà abans del final de 2019.
  • Beques rebudes durant novembre i desembre de 2019 i gener de 2020: seran avaluades al febrer de 2020 i la resolució es farà al març de 2020.
  • Beques rebudes durant maig, juny i juliol de 2020: seran avaluades al setembre de 2020 i la resolució es farà a l'octubre de 2020.
  • Arxius

    Arxiu
    GILEADgrants_educacionales_2019.pdf
    GILEAD_formulario_de_solicitud_2019.doc