Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
S’estableixen dos ajuts per a la realització de projectes de recerca sobre temes lliures en l’àmbit de la pneumologia, per associats titulats en els darrers 2 anys, sense contracte laboral de més de 20 hores setmanals.
Característiques principals
Es tracta d’una beca personal amb finalitat de subvencionar econòmicament al becari, no al projecte. Per tant, és imprescindible que el projecte compti amb finançament independent i autorització per part del comitè ètic del centre on desenvoluparà el projecte en el moment de presentar la sol•licitud “becari SOCAP”.
El becari ha d’estar acceptat pel centre on es desenvoluparà el projecte mitjançant document signat pel seu responsable, qui a més certificarà la viabilitat del projecte en els terminis establerts. Es valorarà el currículum científic del sol•licitant i el tipus de finançament del que disposa el projecte.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.socapnet.org/?p=page/html/detallbeca/812/S/041/none
Requisits
Podran acollir-se a l’ajut els associats sense contracte laboral vigent en el moment de gestionar la sol•licitud o bé aquells amb contracte que s’extingeixi dins dels tres mesos següents a l’adjudicació de l’ajut. Només es podrà gaudir d’aquest ajut en una ocasió.
Dotació
L’ajut cobrirà les despeses de personal generades pel projecte amb una dotació de 1200 €/mes durant un any.
L'assegurança sanitària social serà responsabilitat de l'adjudicat.
Durada
Un any

Arxius

Arxiu
SOCAP_SollicitudBECARI.doc
SOCAP_Normativ_ajuts_SOCAP_2019-2020.doc
SOCAP_Instruccions_2019-2020.doc