Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Premiar les tesis doctorals d'un tema directament relacionat amb la Pneumologia.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.socapnet.org/?p=page/html/detallbeca/809/S/041/none
Requisits
Els sol·licitants hauran de ser membres de la SOCAP que hagin obtingut el grau de Doctor en Medicina i Cirurgia durant l’any 2019. La tesi, escrita en català, haurà d’haver estudiat un tema directament relacionat amb la Pneumologia.
Dotació
600€

Arxius

Arxiu
SOCAP_Instruccions_2019-2020.doc
SOCAP_SollicitudTesi20192020.doc
SOCAP_Normativ_ajuts_SOCAP_2019-2020.doc