Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Premiar un projecte sobre millora de qualitat dels serveis sanitaris en atenció primària que ja s’hagi aplicat i del qual es puguin avaluar els resultats.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.acmcb.es/Portal/academia/Beques-i-premis/Llistat-Beques/_ab4voNWugCW_2a4h0WZWZA
Requisits
Podran optar al premi tots els professionals d’Atenció Primària. Els projectes hauran de ser grupals. Almenys un 50% dels participants hauran de ser socis de l’Acadèmia i de la CAMFIC amb una antiguitat mínima de dos anys i estar al corrent del pagament de les quotes de l'Acadèmia.
Es valoraran positivament els treballs multicèntrics i multiprofessionals, i orientats a la millora de la pràctica assistencial, tenint en compte la rellevància per a la millora de la qualitat assistencial, el caràcter innovador del projecte i l’actualitat del tema.
Dotació
Hi haurà un únic premi dotat amb 4.000€ que podrà ser ex aequo i es lliurarà a l’autor o autors un diploma acreditatiu.
Documentació
Per optar al premi és imprescindible omplir un formulari de sol·licitud segons model, on consti: les dades del sol·licitant i membres de projecte; nom i cognoms, telèfon, correu electrònic i professió, així com el títol del treball presentat.
Així com un document 1 amb:
Document 1. El projecte sense identificar amb les característiques següents:
a) Extensió: de 4 a 8 fulls d’extensió, de 30 línies per full i 70 caràcters per línia. En aquest document no hi figuraran els autors ni el lloc de treball, ni cap dada que els pugui identificar.
b) Apartats (orientatius):
1. Títol
2. Justificació i situació prèvia del tema
 • Definició del problema i/o oportunitat de millora
 • Mesura de la situació de millora de la qualitat: indicadors de mesura
  3. Objectius de millora:
 • Objectiu principal. Mesurat amb els resultats esperats
 • Justificació de l’objectiu
 • Comparació amb d’altres
 • “Bench” (el millor)
  4. Pla d’acció:
 • Justificació
 • Temporalitat
 • Intervenció
 • Recursos
 • Responsables de les accions
 • Aplicacions del pla d’acció
 • Desviacions del previst
 • Motiu de la desviació
  5. Resultats assolits i lliçons apreses.
 • Arxius

  Arxiu
  06Criteris avaluacio Premi Josep Davins i Miralles .pdf
  06Impres_solicitud_ Josep Davins i Miralles (CAMFiC).doc
  06Bases Premi Josep Davins i Miralles 2020.pdf