Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La FEHH en conjunt amb la companyia GILEAD convoca un programa d'una beca per a l'any 2020. La beca va dirigida a socis de la SEHH que desitgen realitzar un projecte d'investigació en un centre de referència fora d'Espanya en l'àmbit de la teràpia cel·lular en Hematologia i Hemoteràpia (Centre de Referència), especialment si es relaciona amb la denominada teràpia amb cèl·lules T amb receptors antigènics quimèrics (CAR-T cells).
Característiques principals
Aquesta ajuda s'entregarà al Centre sol·licitant beneficiari i es destinarà exclusivament a finançar el salari, la quota empresarial de la Seguretat Social de l'Investigador candidat beneficiari durant l'any de duració de la beca i les despeses de gestió del contracte. Les despeses de gestió no podran superar el 5% del total del finançament
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.sehh.es/area-de-socios/premios/123577-beca-fehh-gilead-para-formacion-en-investigacion-en-terapia-celular-en-un-centro-internacional-convocatoria-2019
Dotació
60.000 €
Durada
1 any
Documentació
 • Model A - Sol·licitud
 • Model B - Declaració de situació professional
 • Model C - Memòria de sol·licitud del projecte
 • Model D - Avals
 • Model E - Autoavaluació
 • Arxius

  Arxiu
  FEHH-Gilead_Modelo_E_Autoevaluacion_Unprotected.docx
  FEHH-Gilead _Bases_Beca_de_investigación.pdf
  FEHH-Gilead_Modelo_A_Solicitud.docx
  FEHH-Gilead _Modelo_B_Declaracion_unprotected.docx
  FEHH-Gilead_Modelo_C_Plantilla_Proyecto_Memoria.docx
  FEHH-Gilead_Modelo_D_Avales_Unprotected.docx