Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objecte d'aquest ajut és promoure la recerca clínica i bàsica en Diabetis i haurà de destinar-se obligatòriament a infraestructura, material o personal dedicat a la recerca. Per a la seva concessió es valorarà la qualitat científica del projecte, la seva originalitat i la viabilitat del mateix, especialment l'adequació dels mitjans i experiència de laboratori o servei a les necessitats del projecte.
Característiques principals
La Societat Espanyola de Diabetis (SED) convoca cinc ajuts per a Projectes d'Investigació en Diabetis dirigits per joves investigadors (tres ajuts per a projectes d'orientació clínica i dos ajuts per a projectes d'orientació bàsica).
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.sediabetes.org/cursos_formacion/x-ayudas-sed-a-proyectos-de-investigacion-en-diabetes-dirigidos-por-jovenes-investigadores/
Requisits
El / la premiat / a haurà de ser soci / a de la SED amb al menys un any d'antiguitat (abans d'1 d'abril de al 2019), no superar els 40 anys (complerts en l'any en curs), i no pertànyer a la Junta Directiva.
El / la premiat / a al rebre l'ajut adquireix un compromís de permanència com a soci de, al menys, dos anys. És indispensable estar al corrent de pagament de la quota.
No podran sol·licitar aquest ajut aquelles persones que l'hagin rebut prèviament en els últims tres anys.
Dotació
20.000€
Durada
1 any
Documentació
Amb la sol·licitud s'ha d'adjuntar la següent documentació:
 • Projecte d'investigació en imprès normalitzat
 • Curriculum vitae normalitzat dels investigadors participants, amb especial referència a l'experiència i publicacions sobre el tema del projecte.
 • Fotocòpia del DNI de l'investigador principal
 • Arxius

  Arxiu
  XI Ayudas SED a Proyectos de Investigación en Diabetes dirigidos por Jóvenes Investigadores – SED.pdf
  Solicitud-Ayuda-SED-Investigacion-Clinica-2020.doc
  Solicitud-Ayuda-SED-Investigacion-Basica-2020.doc