Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La FUNDACIÓ LILLY convoca els Premis Fundació Lilly d'Investigació Biomèdica Preclínica i Clínica 2020, per a investigadors que hagin contribuït de forma significativa al desenvolupament de la Biomedicina i les Ciències de la Salut a Espanya, i mantinguin una activitat de reconegut nivell científic.
L'objectiu és fomentar la Investigació Biomèdica d'alta qualitat, de caràcter preclínic i clínic, mitjançant la concessió de Premis que reconeguin i donin suport a trajectòries científiques d'excel·lència.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fundacionlilly.com/es/actividades/premios-fundacion-lilly/convocatoria-anual-prfl.aspx
https://www.fundacionlilly.com/global/img/pdf/actividades/premios-de-investigacion-biomedica/2020-prfl/2020_bases_premios-fl_investigacion.pdf
https://www.fundacionlilly.com/es/actividades/premios-fundacion-lilly/normas-presentacion-candidaturas-prfl.aspx
Requisits
Podran ser candidats als Premis els investigadors de caràcter preclínic (investigació bàsica orientada a l'obtenció de coneixement amb aplicació clínica), i clínic (recerca sobre humans), que desenvolupin la seva activitat en centres sanitaris i / o centres de recerca, públics o privats , a Espanya.
Dotació
Investigació Biomèdica Preclínica: 40.000 €.
Investigació Biomèdica Clínica: 40.000€
Documentació
Totes les candidatures es presentaran per correu electrònic i inclouran els següents documents, identificats com es descriu a continuació:
 • 01_FL-Carta-2020_APELLIDOS Carta de proposta adreçada al director de la Fundació Lilly
 • 02_FL-Motius-2020_APELLIDOS Formulari amb una breu exposició de motius, que avalen la presentació del candidat
 • 03_FL-CV-2020_APELLIDOS Formulari de CV del candidat presentat
 • 04_nº ordre (1 al 5) -ART-2020_APELLIDOS S'inclouran les separates dels 5 articles seleccionats en format pdf i aniran numerats en el mateix ordre en què s'han prioritzat en l'apartat 4 del CV.
  En total s'enviaran a 8 documents.
 • Arxius

  Arxiu
  2020_bases_premios-fl_investigacion.pdf
  01_fl-carta-2020_apellidos.docx
  02_fl-motivos-2020_apellidos.docx
  03_fl-cv-2020_apellidos_protegido.docx