Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Fundació Espanyola de Qualitat Assistencial (FECA) concedeix dues beques econòmiques per dur a terme projectes d'investigació relacionats amb la millora de la qualitat i la seguretat de pacients, així com aquells projectes que suposin un avenç per al coneixement científic-mèdic en qualsevol disciplina.
L'objectiu primordial d'aquestes beques és finançar a un investigador o grup que no gaudeixi de qualsevol altra beca o ajuda pública o privada, espanyola o estrangera. No obstant això, la beca podrà compatibilitzar-se amb qualsevol de les situacions anteriors amb coneixement de la Comissió Avaluadora que ha de jutjar-la. En aquest cas, i segons les dades aportades pel sol·licitant, la comissió avaluadora podrà reduir la quantia per complementar les altres percepcions econòmiques.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://calidadasistencial.es/
http://calidadasistencial.es/wp-seca/wp-content/uploads/2019/12/Bases-Convocatoria-Beca-FECA-2019-2020.pdf
Requisits
 • L'investigador principal ha d'estar associat i al corrent en els pagaments a la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA).
 • Cap investigador podrà haver guanyat una beca, d'Investigació o d'Estada, a la convocatòria 2019/2020.
 • Només es podrà figurar com a Investigador Individual o Principal en un sol projecte.
 • Les beques estan pensades per a grups emergents i petits treballs orientats a la pràctica clínica. No seran objecte d'aquesta convocatòria les investigacions clínic-epidemiològiques dirigides a conèixer l'eficàcia o l'efectivitat de tractaments o programes.
 • Els projectes podran dur-se a terme individualment o bé en grup.
 • Dotació
  3.000€
  Documentació
  Els candidats hauran de presentar:
 • Memòria d'una extensió entre 5 i 10 pàgines, escrita en castellà, que inclogui un pressupost (enviar per duplicat l'original en paper).
 • Currículum vitae resumit dels sol·licitants (on consti el seu correu electrònic).
 • Autorització del responsable del centre on es desenvoluparà el projecte.
 • Carta de sol·licitud d'opció a la beca.
 • Arxius

  Arxiu
  Bases-Convocatoria-Beca-FECA-2019-2020.pdf
  ANEXO-3-Curriculum-vitae-SECA.pdf
  ANEXO-4-Memoria-final-para-Beca-FECA.pdf
  ANEXO-5-Declaracion-jurada-para-Beca-FECA.pdf
  ANEXO-1-Solicitud-Ayuda-Beca-FECA.pdf
  ANEXO-2-Memoria-proyecto-para-Beca-FECA.pdf