Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objecte d'aquest ajut és promoure la investigació en Educació Terapèutica en Diabetis i hauran de destinar-lo obligatòriament a infraestructura, material o personal dedicat a la investigació.
Característiques principals
La Societat Espanyola de Diabetis (SED) convoca un ajut per a la realització d'un projecte d'Educació Terapèutica en Diabetis en qualsevol de les àrees temàtiques de la Diabetis Mellitus.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.sediabetes.org/cursos_formacion/ix-ayuda-guido-ruffino-de-investigacion-en-educacion-terapeutica-en-diabetes/
Requisits
 • Les sol·licituds hauran de ser tramitades a través d'un conveni de col·laboració amb una Fundació, Centre Universitari, CSIC o Centre Hospitalari, adscrites a la Llei 49/2002, de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius.
 • El / la premiat / a haurà de ser soci / a de la SED amb almenys un any d'antiguitat.
 • El / la premiat / a en rebre l'ajuda adquireix un compromís de permanència com a soci d'almenys dos anys. És indispensable estar al corrent de la quota.
 • El projecte que opti a aquest ajut, no pot ser presentat a altres Premis, Beques o Ajudes de la SED en la mateixa convocatòria. Una persona només podrà enviar un projecte per convocatòria.
 • Dotació
  6.000€
  Durada
  La vigència de l'ajuda serà de dotze mesos.
  Documentació
  Amb la sol·licitud s'ha d'adjuntar la següent documentació:
 • Projecte d'investigació en imprès normalitzat
 • Currículum vitae normalitzat dels investigadors participants, amb especial referència a l'experiència i publicacions sobre el tema del projecte.
 • Arxius

  Arxiu
  SED_Solicitud-Ayuda-Guido-Ruffino-2020.doc
  SED_IX Ayuda Guido Ruffino.pdf