Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Característiques principals
Premi a la trajectòria científica en recerca bàsica júnior en Diabetis
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.sediabetes.org/cursos_formacion/premio-jose-antonio-hedo-de-la-fundacion-sed/
Requisits
Els candidats han de ser professionals espanyols, no més grans de 40 anys, membres de la SED amb un mínim d'un any d'antiguitat i al corrent de pagament de la quota, proposats per institucions d'Investigació o Clíniques.
Dotació
11.111 euros i placa commemorativa
Documentació
Amb la sol·licitud s'ha d'adjuntar la següent documentació:
  • Curriculum vitae en format normalitzat
  • Memòria resumida (màxim 5 folis a doble espai) dels mèrits adduïts pel candidat
  • Còpia de les publicacions que el candidat consideri més rellevants (màxim de 10)
  • Arxius

    Arxiu
    SED_Premio José Antonio Hedo de la Fundación.pdf