Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Les Beques Leonardo a Investigadors i Creadors Culturals estan destinades a donar suport directament a la feina d'investigadors i creadors culturals que, trobant-se en estadis intermedis de la seva carrera, es caracteritzin per una producció científica, tecnològica o cultural altament innovadora. Els projectes han de ser marcadament personals i innovadors en el corresponent àmbit d'especialització o activitat i s'espera que, durant el període de desenvolupament del projecte, la dedicació a aquest tingui un caràcter preferent sobre qualsevol altra activitat.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.redleonardo.es/becas/becas-leonardo-investigadores-creadores-culturales-2020/
https://www.redleonardo.es/wp-content/uploads/2019/12/Bases-Becas-Leonardo-2020.pdf
Impresos (URL)
https://www.redleonardo.es/becas/becas-leonardo-investigadores-creadores-culturales-2020/#instrucciones
Requisits
 • Investigadors o creadors culturals de nacionalitat espanyola amb residència a Espanya o nacionals d'altres països amb residència a Espanya.
 • Edat entre 30 i 45 anys en el moment de la sol·licitud. Haurà de trobar-se en un estadi intermedi de la seva carrera o activitat professional, amb una innovadora trajectòria científica o creativa.
 • Si el projecte presentat anés a desenvolupar-se a una universitat, centre públic de recerca, centre privat (no lucratiu) de recerca o en un hospital, el sol·licitant hi haurà d'estar adscrit en el moment de la signatura del compromís d'acceptació.
 • La beca sol·licitada haurà de ser la font de finançament principal i preferentment única del projecte presentat a aquesta convocatòria.
 • Dotació
  40.000 €
  Durada
  Entre 12 i 18 mesos
  Documentació
  La documentació següent ha de ser emplenada i/o adjuntada mitjançant l'eina digital:
 • Dades bàsiques d'identificació del sol·licitant i del projecte.
 • Resum de la trajectòria professional del sol·licitant, màxim 2.000 caràcters.
 • Resum del projecte, màxim 2.000 caràcters.
 • Currículum vitae abreujat del sol·licitant, amb especial èmfasi en els darrers 5 anys (màxim 5 pàgines DIN A4, en castellà o anglès).
 • Cinc treballs que, a criteri del sol·licitant, siguin els més representatius de la seva trajectòria.
 • Dos cartes de referència d'investigadors o experts del mateix camp, que tinguin un coneixement directe de les aportacions del sol·licitant.
 • Memòria del projecte (màxim 5 pàgines DIN A4, en castellà).
 • Pressupost total brut desglossat, incloent-hi Impostos i retencions.
 • En el cas de projectes d'experimentació humana o ex, cal aportar un informe o valoració positiva d'un Comitè d'ètica
 • En cas d'experimentació en humans o en animals, s'aportarà informe o dictamen favorable del Comitè d'ètica corresponent.
 • Incompatibilitats
  La presentació a aquesta convocatòria és incompatible amb:
 • Concórrer a la convocatòria de Beques MULTIVERSO a la Creació en Videoart.
 • Formar part d'un equip que concorri a Ajudes Fundació BBVA a equips de recerca científica.
 • Estar adscrit a un projecte que, havent estat seleccionat en una convocatòria anterior d'Ajuts Fundació BBVA a equips de recerca científica, no hagi conclòs abans de la data d'aquesta convocatòria.
 • Haver estat beneficiari d'Ajuts a Investigadors i Creadors Culturals o d'Ajuts a la Creació en Videoart de la Fundació BBVA.
 • AVÍS IMPORTANT
  A conseqüència del COVID-19, aquesta convocatòria s'ha prorrogat fins el 16 d'abril.

  Arxius

  Arxiu
  Becas Leonardo-2020_bases.pdf
  Becas-Leonardo-2020_Instrucciones-Formulario.pdf
  Becas-Leonardo-2020_Preguntas-Frecuentes.pdf