Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objecte d'aquest projecte és promoure la investigació en cardiologia i haurà de destinar-se obligatòriament a infraestructura, material o personal dedicat a la recerca.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/3212-proyecto-de-investigacion-basica-de-los-socios-estrategicos-de-la-sec
Requisits
El projecte pot ser sol·licitat per membres de la SEC que demostrin activitat científica recent i que realitzin la seva activitat professional a Espanya. El desenvolupament del projecte s'ha de fer en territori espanyol. No podran presentar treballs que optin a altres Projectes d'Investigació, Beques o Premis similars.
Dotació
Un projecte de 15.000€.
Durada
El termini establit per a la publicació del treball finalitza el 31 de desembre de 2024.
Documentació
Amb la sol·licitud s'adjuntarà la següent documentació:
  • Projecte d'investigació, en espanyol, segons plantilla
  • Currículum normalitzat de l'investigador principal segons plantilla
  • Arxius

    Arxiu
    SEC_bases_Proyecto de Investigación Básica_Socios Estratégicos.pdf