Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L’objectiu d’aquesta convocatòria és fomentar la investigació amb múltiples perspectives sobre com la mobilitat mundial influeix en la salut general, els diversos determinants de la salut i el benestar de les poblacions locals i mòbils, i com els efectes de la mobilitat es poden abordar d’una manera sostenible.
Característiques principals
El tema general d’investigació d’aquesta convocatòria és «Mobilitat: Medicina Global i Investigació Sanitària», amb èmfasi especial en desmuntar els prejudicis establerts dins de la medicina i els sistemes sanitaris mundials/transfronterers.
El tema general de la mobilitat se centra en la investigació de qüestions relacionades amb la salut pel que fa a la mobilitat de les persones (migrants, refugiats, turistes, treballadors documentats i indocumentats, etc.), els efectes i repercussions i diversos aspectes de la mobilitat de les poblacions.
Hi ha dues etapes de finançament en el procediment de sol·licitud. Als sol·licitants seleccionats de la primera etapa se’ls convidarà a passar a la segona etapa de la sol·licitud.
Es concediran fins a 15 subvencions preparatòries sense restriccions de 50.000 € cadascuna durant un període de 10 mesos als sol·licitants de la primera fase preseleccionats, als quals es convidarà a formar consorcis, a dissenyar el projecte final i a presentar una proposta completa de projecte per la segona fase abans de l’1 de juny de 2021.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://obrasociallacaixa.org/ca/investigacion-y-becas/convocatorias-de-investigacion/convocatoria-investigacion-medicina-salud-global/descripcion-del-programa?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=becas&utm_content=EN-febrero&utm_term=
Impresos (URL)
https://norma.novonordiskfonden.dk/
Requisits
 • La formació científica dels membres de l’equip del projecte que hi participen no ha d’estar restringida i s’ha de basar en les necessitats del projecte. Fomenta la col·laboració interdisciplinària, per exemple entre les ciències de la vida i les ciències socials.
 • El consorci ha d’estar format per un sol·licitant principal i de 2 a 4 cosol·licitants.
 • El nombre de socis en els PRBM ha de ser igual (o superior) al dels PRA, la qual cosa significa que un mínim de dos socis han de ser de centres de recerca ubicats als PRBM. Si el consorci inclou només dos cosol·licitants dels PRBM, hauran de ser de dos països diferents.
 • El sol·licitant principal ha de ser un investigador establert dins del seu camp d’investigació.
 • El sol·licitant principal ha de ser d’una institució d’investigació de Dinamarca, Alemanya, Espanya, Portugal o el Regne Unit.
 • Els cosol·licitants poden ser investigadors en diferents etapes de la seva carrera acadèmica. No obstant això, els estudiants de doctorat no poden ser cosol·licitants.
 • Una part important de la investigació s’ha de fer de manera local en els PRBM i incloure una col·laboració estreta amb les comunitats, les parts interessades i les altres parts rellevants de la zona.
 • Les ONG i OSAL (organitzacions sense ànim de lucre) poden ser col·laboradors en els projectes i han de ser subcontractats per un centre d’investigació.
 • Dotació
  50.000€
  Durada
  10 mesos
  Documentació
  La sol·licitud en totes les seves parts s’ha d’escriure en anglès.

  Arxius

  Arxiu
  mobility-global-medicine-health-research.pdf