Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Beca per un projecte de recerca dins del camp de les ciències de la salut i específicament relacionat amb la Fisioteràpia.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.scfisioterapia.cat/detallbeca.php?idb=833&sf=S&c=071&cx=none
http://www.academia.cat/files/204-7851-FITXER/Bases.pdf
Dotació
La dotació de la beca serà de 3.000€ bruts que es faran efectius en dos lliuraments: un de 2.000€ a la concessió de la Beca i l’altre, de 1.000€, al lliurament del resultat de la recerca i de la seva memòria econòmica.
Durada
Fins a tres anys.
Documentació
Per optar a la beca caldrà omplir el formulari de sol·licitud segons model, i adjuntar els següents documents:
1. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la beca.
2. Curriculum vitae actualitzat de tots els signants.
3. Certificat del responsable del centre o institució on s’hagi de realitzar el treball, avalant la capacitat del candidat i alhora, fent constar l’acceptació de la recerca així com les possibilitats tècniques de la seva realització.

Arxius

Arxiu
SOCIETAT CATALANO-BALEAR DE FISIOTERÀPIA_BecaBases.pdf