Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Societat Catalana de Cirurgia convoca dues beques d'investigació per a la realització d’estudis multicèntrics realitzats als Hospitals Catalans en el camp de la Cirurgia General i Digestiva.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://webs.academia.cat/societats/cirurgia/index.php?p=page/html/beques-bases
Requisits
 • Ser Soci de la Societat Catalana de Cirurgia al corrent de pagament de les seves quotes d’associat
 • Estar en possessió del títol de metge especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu . Els metges en període de formació sanitària postgraduada, no podran participar com a investigadors principals, però si podran fer ho com a part de l'equip investigador.
 • Un mateix investigador podrà participar en un màxim de dos projectes i només en un com a investigador principal.
 • El projecte d’investigació haurà de ser original , sobre un tema relacionat amb l'àmbit de la Cirurgia General i Digestiva, de caràcter multicèntric entre Serveis de Cirurgia dels Hospitals Catalans, amb disseny prospectiu, controlat.
 • Dotació
  6.000 €
  Durada
  Inferior a dos anys
  Documentació
 • Sol·licitud cumplimentada
 • Currículum Vitae
 • Fotocòpia NIF
 • Memòria del projecte
 • Pressupost
 • Certificació de la Direcció o Gerència del centre de treball, en el que s’acrediti coneixement i aprovació del projecte.
 • Informe del Comitè d’Ètica i Assajos Clínics del centre de treball de l'investigador principal.
 • Registre internacional d’assajos clínics.
 • Informe del Comitè corresponent en cas d’experimentació animal si el tipus d’investigació ho requereix.
 • Arxius

  Arxiu
  Societat catalana de cirugia_ConvoProjectesInvestigació.pdf