Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Convocatòria del primer semestre del 2020.
Les beques-ajuts tenen com a objectiu contribuir a la investigació i formació en dolor dels socis de la SED, qualsevol que sigui la seva especialitat o país d'origen i residència i amb un mínim d'un any d'antiguitat com a soci.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.sedolor.es/fundacion/becas/
Dotació
Estades formatives nacional 1.500€
Estades formatives internacional 3.000€
Beca d'ajut a la seguretat en els projectes d'investigació 3.000€
Beca projecte de recerca 3.000€
Durada
El gaudi de les beques-ajuts es durà a terme en l'any en què van sol·licitar o al primer trimestre del l'any següent.
Documentació
El sol·licitant haurà d'enviar:
  • Sol·licitud (segons model).
  • Carta de motivació adreçada al secretari de la FED,
  • CV amb format lliure (no més de 4 pàgines) en el qual ha de fer constar: nom i edat, número de soci de la SED i antiguitat, estudis i especialització, mèrits clínics, docents i investigadors i qualsevol altra aportació que cregui d'interès per a ser beneficiari.
  • Arxius

    Arxiu
    Formulario-solicitud-Becas-FED-EDITABLE.pdf
    convocatoria-becas-FED-1º-semestre-2020-VF.pdf