Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
2 beques: una SEOM / BMS i una altra SEOM
Característiques principals
Condicions del projecte:
• Projecte de recerca original de dos anys de duració
• Àrea de recerca: temes de recerca clínico-traslacionals relacionats amb la immunoteràpia de tumors sòlids.
• Es valoraran positivament els projectes amb predomini de desenvolupament traslacional o clínic.
• Projectes de recerca coordinats o dirigits en Unitats d'Oncologia Mèdica a Espanya.
• Ha d'indicar si el projecte compta amb finançament addicional i adjuntar documentació que l'acrediti
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://seom.org/images/BASES_BECAS_SEOM_PROYECTOS_INVESTIGACION_INMUNOONCOLOGIA2020.pdf
Impresos (URL)
https://seom.org/becas-seom-para-proyectos-de-investigacion-traslacional-en-inmuno-oncologia-2020
Requisits
Requisits dels sol·licitants:
• Metges especialistes en Oncologia Mèdica, amb exercici professional a Espanya
• Soci de SEOM i al corrent en el pagament de la quota de soci
Dotació
40.000€
Durada
2 anys
Documentació
Format de la sol·licitud:
Ha de presentar-se una memòria del projecte de recerca, que no ha d'excedir de 12 pàgines, i ha de tenir els següents apartats:
• Títol.
• Resum (màxim 250 paraules).
• Introducció (màxim 1000 paraules).
• Durada del projecte: máxim 2 anys.
• Hipòtesi i objectius.
• Pla de treball, protocol i metodologia.
• Mitjans disponibles.
• Adequació a la prioritat de la convocatòria.
• Cronograma.
• Pressupost amb justificació detallada
• Referències bibliogràfiques
• CV de l'Investigador Principal i CV individual de tot l'equip investigador seguint plantilla SEOM o estructura de models normalitzats.

Arxius

Arxiu
Plantilla_Modelo_CV_Becas_SEOM_Esp.doc
BASES_BECAS_SEOM_PROYECTOS_INVESTIGACION_INMUNOONCOLOGIA2020.pdf