Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Beca SEOM/TAKEDA per a projectes de recerca en càncer de pulmó
Característiques principals
Condicions del projecte:
• Projecte de recerca original.
• Àrea de recerca: temes relacionats amb el càncer de pulmó.
• Projectes de recerca coordinats o dirigits a Unitats d'Oncologia Mèdica a Espanya.
• S'ha d'indicar si el projecte té finançament addicional i adjuntar la documentació que ho acrediti.
• Un mateix IP no pot enviar dos sol.licituds a la mateixa convocatòria
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://seom.org/apoyo-a-la-investigacion/premios-becas-seom/convocatorias/207891-convocatoria-becas-seom-2020
https://seom.org/images/BASES_BECA_SEOM_TAKEDA_PARA_PROYECTOS_DE_INVESTIGACION_EN_CANCER_DE_PULMON_2020.pdf
Impresos (URL)
https://seom.org/beca-para-proyectos-de-investigacion-en-cancer-de-pulmon-2020
Requisits
Requisits dels sol·licitants:
• Ser metge especialista en Oncologia Mèdica amb exercici professional a Espanya.
• Ser soci de SEOM i estar al corrent en el pagament de la quota de soci
Dotació
20.000€
Durada
1 any
Documentació
Format de la sol·licitud:
Ha de presentar-se una memòria del projecte de recerca, que no ha d'excedir de 12 pàgines, i ha de tenir els següents apartats:
• Títol.
• Resum (màxim 250 paraules).
• Introducció (màxim 1.000 paraules).
• Hipòtesi i objectius.
• Pla de treball, protocol i metodologia.
• Mitjans disponibles.
• Adequació a la prioritat de la convocatòria.
• Cronograma.
• Pressupost.
• CV de l'Investigador Principal i CV individual de tot l'equip investigador seguint plantilla SEOM o estructura de models normalitzats.

Arxius

Arxiu
Plantilla_Modelo_CV_Becas_SEOM_Esp.doc
BASES_BECA_SEOM_TAKEDA_PARA_PROYECTOS_DE_INVESTIGACION_EN_CANCER_DE_PULMON_2020.pdf