Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Premiar la tasca dels Metges Residents d'Oncologia Mèdica. Per a això es reconeixeran els seus mèrits formatius i professionals (2 premis).
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://seom.org/apoyo-a-la-investigacion/premios-becas-seom/convocatorias/207891-convocatoria-becas-seom-2020
https://seom.org/images/Bases_Premio_SEOM_MERCK_Somos_Futuro_2020.pdf
Impresos (URL)
https://seom.org/premios-seom-merck-somos-futuro-2020
Requisits
Requisits dels sol·licitants:
 • Podran optar al premi Metges Residents de l'Especialitat d'Oncologia Mèdica que es trobin realitzant l'últim any d'especialitat o especialistes que l'hagin finalitzat en els últims 12 mesos (en el moment de la presentació de la sol·licitud); i que siguin socis de SEOM.
 • Dotació
  15.000€
  Documentació
 • La candidatura al premi haurà de ser presentada pel tutor de l'especialitat responsable de la formació del candidat i avalada pel cap de servei / unitat en què s'hagi realitzat o realitzi la seva formació especialitzada.
  Documents a presentar:
 • Carta del Tutor de l'Especialitat en què es raoni de forma breu els motius pels quals es presenta la candidatura. Signada pel propi tutor i amb el vistiplau del cap de servei o unitat.
 • Memòria en la qual es facin constar els mèrits del candidat, i ha de diferenciar-se de manera clara en dos apartats: Mèrits avaluables i altres mèrits. Cal aportar còpia dels documents que acreditin els mèrits.
 • Arxius

  Arxiu
  Plantilla_Modelo_CV_Becas_SEOM_Esp.doc
  Bases_Premio_SEOM_MERCK_Somos_Futuro_2020.pdf