Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Premi per reconèixer la tasca dels investigadors i clínics que treballen en la recerca d'un millor tractament de la malaltia cardíaca, que suposa en l'actualitat la principal causa de mort al món i a Espanya.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://premioramirocarregal.com/cardiologia/premio.html
Impresos (URL)
https://premioramirocarregal.com/cardiologia/bases/bases-castellano_II.pdf
Requisits
Poden ser candidats a aquest premi aquelles propostes d'investigadors (Investigació bàsica orientada a l'obtenció de coneixement amb aplicació clínica), i clínics (investigació en humans), que desenvolupin la seva activitat en centres sanitaris i / o centres de recerca, públics o privats de Galícia, Espanya o qualsevol part del món i que estiguin en possessió del títol de doctor.
Dotació
20.000€
Documentació
El premi podrà atorgar-se mitjançant la presentació d'una proposta que es formalitzarà a través dels annexos que es detallen i que s'adjunten a aquestes bases:
a) Annex I. Model Presentació de Projecte. Degudament signat i emplenat en tots els seus apartats.
b) Annex II. Model CV resumit de l'Investigador Principal i Grup de Recerca.

Arxius

Arxiu
RamiroCarregal_AnexoI.docx
RamiroCarregal_bases.pdf
RamiroCarregal_AnexoII.docx