Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona convoca dues beques destinades a projectes d’investigació amb la finalitat de fomentar el desenvolupament de projectes relacionats amb l’atenció i la recerca farmacèutiques en qualsevol dels àmbits de les activitats professionals del farmacèutic.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.cofb.org/colegi/beques
Requisits
 • Ser farmacèutic col·legiat del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Ser una entitat, un organisme o una institució legalment constituïda.
 • Estar al corrent de les obligacions econòmiques del Col·legi.
 • Presentar la informació i la documentació requerida al formulari de participació.
 • Dotació
  9.000€
  Durada
  1 any que ha de coincidir amb el curs acadèmic 2020/21.
  Documentació
 • La sol·licitud per participar en el concurs s’ha de presentar mitjançant el formulari normalitzat (disponible només pels membres col·legiats). Si la sol·licitud es presenta en nom d’una institució, un organisme o una entitat, ha d’anar signada pel representant de la persona jurídica de l’ens de què es tracta, pel farmacèutic col·legiat que actua com a coordinador i per la resta d’investigadors, i ha d’incloure l’autorització del responsable de l’entitat que acollirà el desenvolupament del projecte.
 • Memòria del projecte: introducció, objectius, material i mètode, pla de treball, pressupost, declaració d’altres fonts de finançament i bibliografia.
 • Opcionalment, és possible adjuntar qualsevol altra informació o documentació gràfica que es consideri pertinent.
 • Arxius

  Arxiu
  2020 Col Oficial Farmaceutics Barcelona basesbequesprofessional2020.pdf