Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Fomentar i promoure el desenvolupament de la investigació i innovació en l'àmbit de la distròfia muscular de Duchenne i la distròfia muscular de Becker, mitjançant el finançament de projectes de recerca en règim de concurrència competitiva.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.duchenne-spain.org/blog/iv-convocatoria-de-ayudas-a-proyectos-de-investigacion-duchenne-espana-2020/
https://www.duchenne-spain.org/wp-content/uploads/2020/02/Bases-Convocatoria-API-DUCHENNE-ESPAN%CC%83A-2020.pdf
Dotació
El finançament d'aquesta convocatòria constarà de 250.000 € a repartir entre els projectes guanyadors. Màxim 50.000€ per projecte.
Durada
Màxim 2 anys.
Documentació
L'investigador principal haurà de presentar:
a. Formulari de Sol·licitud degudament emplenat, inclosa la Memòria del Projecte d'investigació d'acord amb el Model proporcionat.
b. Curriculum Vitae normalitzat de l'IP i dels membres de l'equip investigador.
c. Informe del Comitè d'Ètica i Assaigs Clínics.
d. Informe del Comitè corresponent sobre EXPERIMENTACIÓ ANIMAL.
e. Fotocòpia del NIF de l'investigador principal.
f. Fotocòpia del NIF del Centre / Institució que gestionarà el projecte.

Arxius

Arxiu
Convocatoria-API-DUCHENNE-ESPAÑA-2020.pdf
FORMULARIO-DPPE-SOLICITUD-AYUDAS-PROYECTOS-INVESTIGACIÓN-DUCHENNE-ESPAÑA-2020.docx
Bases-Convocatoria-API-DUCHENNE-ESPAÑA-2020-english.pdf
Bases-Convocatoria-API-DUCHENNE-ESPAÑA-2020.pdf