Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Està concebut com un ajut al finançament de projectes o línies de recerca que ja estan en marxa o bé com a incentiu per a nous estudis o nous equips que volen iniciar-se en aquest camp amb projectes de recerca bàsica, aplicada o clínica relacionats amb la base genètica i immunològica d'aquestes patologies, així com la seva prevenció, diagnòstic, seguiment i tractament.
Característiques principals
 • Les malalties a les quals es fa al·lusió són la malaltia celíaca, la dermatitis herpetiforme, l'atàxia per gluten, l'al·lèrgia a l'gluten / blat i la síndrome de sensibilitat / intolerància a l'gluten / blat no celíaca.
 • Està destinat a equips d'investigació que desenvolupen la seva activitat científica en centres ubicats a Espanya, Portugal o Iberoamèrica.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.celiacosmadrid.org/la-asociacion/que-hacemos/investigacion/premio-de-investigacion/
  Dotació
  18.000€
  Durada
  Els projectes tindran una durada mínima d'1 any i màxima de 2 anys, donant començament al gener de 2021.
  Documentació
  Documentació: emplenada en espanyol o en anglès seguint les instruccions que l'acompanyen.
  a) Full de sol·licitud
  b) Projecte d'investigació, amb els apartats:
  - Introducció.
  - Hipòtesi de treball.
  - Objectius.
  - Metodologia i recursos materials disponibles.
  - Cronograma (distribució temporal de tasques i personal implicat).
  - Cost total del projecte i pressupost sol·licitat a càrrec del present Premi.
  c) Currículum vitae de l'investigador principal.
  d) Carta de conformitat segellada i signada pel responsable d'investigació del centre a què estigui adscrit l'investigador principal.

  Arxius

  Arxiu
  Formulario7d_XVIIPremioACM2020.doc
  Instrucciones_XVIIPremioACM2020.pdf
  Formulario7c_XVIIPremioACM2020.doc
  Formulario7a_XVIIPremioACM2020.doc
  Bases_XVIIPremioACM2020.pdf
  Formulario7b_XVIIPremioACM2020.doc