Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Banc Santander, SA, les universitats espanyoles i l'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), entitats amb les que Santander té subscrit conveni de col·laboració, han constituït el FONS SUPERA COVID-19
Característiques principals
Tres línies d'actuació prioritàries:
LÍNIA 1: RECERCA APLICADA / ESPECÍFICA COVID19
- Finançament addicional per a projectes d'investigació sobre la SARS-COV2 i la malaltia COVID-19, ja finançats en convocatòries competitives d'agències o institucions nacionals o internacionals, i que estiguin actualment en desenvolupament
- Projectes nous d'investigació que s'emmarquin dins de les línies prioritàries expressades en el punt 2.1.2.
LÍNIA 2: PROJECTES D'IMPACTE I RENDIBILITAT SOCIAL
- Desenvolupament, producció i millora d'equipaments i productes sanitaris homologables per a la lluita contra la COVID-19
- Estudis i projectes de recerca amb perspectiva de gènere sobre l'impacte economicosocial de la crisi
- Estudis i recerca en gestió de crisi, projectes en els àmbits expressats en el punt 2.2.3.
LÍNIA 3: ENFORTIMENT DE LA CAPACITAT TIC DEL SISTEMA UNIVERSITARI ESPANYOL (SUE)
- Objectius estratègics prioritaris i accions expressats en el punt 2.3.
Lloc de presentació
El personal de fundació IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/FONDOsuperaCOVID19.aspx
Requisits
La presentació de la sol·licitud l'ha de liderar una Universitat que tingui conveni amb la Institució.
Dotació
8,5 milions en total distribuits: 5 milions d'euros per a Investigació; 1 milió d'euros per impacte social, 2,5 milions d'euros per TIC. En funció de les sol·licituds i els resultats de l'procés d'avaluació, aquesta distribució podrà variar.
Durada
Un any, excepcionalment dos anys si es justifica adequadament.
Documentació
Emplenar el formulari i enviar a l'adreça de correu electrònic: [email protected] amb còpia a [email protected].
AVÍS IMPORTANT
Es mantindrà obert fins a acabar els fons o, com a màxim, el 18 de desembre de l'any 2020.
AVIS D’INTERRUPCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA, a partir del 26/05 no es podran presentar més propostes. http://www.crue.org/Boletin_SG/2020/fondo%20COVID%20SANTANDER/Suspension%20recepcion%20solicitudes%20Fondo%20Covid19.pdf<

Arxius

Arxiu
2020.04.19. GUÍA PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD_FORMATO CRUE.pdf
2020.04.21 Convocatoria Fondo SUPERA COVID 19.pdf
Formulario convocatoria FONDO SUPERA COVID19.docx
PREGUNTAS FRECUENTES.pdf
2020.04.22-NdP_Convocatoria FONDO SUPERA COVID19.pdf