Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Té com a objectiu donar suport al desenvolupament de projectes innovadors per a la detecció precoç de càncer de pulmó, facilitant la translació de solucions innovadores i accelerant l'arribada de productes i serveis desenvolupats en l'àmbit acadèmic i sanitari al mercat i els pacients.
Característiques principals
Tres prioritats:
1) incrementar la detecció i el diagnòstic precoç
2) oferir medicaments innovadors
3) millorar la qualitat de l'atenció de les persones amb càncer de pulmó
Modalitats:
Projectes individuals i Projectes coordinats (fins a un màxim de 3 institucions)
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.astrazeneca.es/medios/notas-prensa/2021/lung_ambition_alliance_lanza_la_I_convocatoria_de_premios_a_proyectos_de_investigacion_e_innovacion_para_la_deteccion_precoz_de_cancer_de_pulmon_en_espana.html
https://www.astrazeneca.es/content/dam/AstraZeneca%20Spain/LAA_documentos/I%20Convocatoria%20de%20Premios%20a%20Proyectos%20de%20Innovaci%C3%B3n%20para%20la%20detecci%C3%B3n%20precoz%20del%20c%C3%A1ncer%20de%20pulm%C3%B3n%20-%20bases.pdf
Dotació
30.000€
Durada
1 any
Documentació
Documentació:
1) Memòria de sol·licitud
- Formulari de sol·licitud. En el qual s'inclouran dades generals del projecte, dades de contacte i els equips investigadors, persona de contacte a nivell administratiu i institucions participants. S'explicitarà l'experiència de l'IP i el seu equip investigador i, si escau dels investigadors col·laboradors en innovació (patents, participació en spin-off, formació específica, etc.) - Memòria científica del projecte
- Acceptació de la / es entitat / s sol·licitant / s
2) CV normalitzat del / s investigador / s principal / s.
Tota la documentació haurà de presentar-se en castellà o anglès.

Arxius

Arxiu
I Convocatoria de Premios a Proyectos de Innovación para la detección precoz del cáncer de pulmón - bases.pdf
I Convocatoria de Premios a Proyectos de Innovación para la detección precoz del cáncer de pulmón - formulario.pdf