Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Promoure la investigació en cardiologia i hauran de destinar obligatòriament a infraestructura, material o personal dedicat a la recerca.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/12221-becas-proyectos-investigacion-clinica-cardiologia-sec-fec-2021
Requisits
Els Projectes hauran de ser sol·licitats per membres de la SEC que demostrin activitat científica recent i que realitzin la seva activitat professional a Espanya. El desenvolupament del projecte s'ha de fer en territori espanyol. No podran presentar treballs que optin a altres Projectes d'Investigació, Beques o Premis similars.
Dotació
15.000€
Durada
12 mesos
Documentació
Amb la sol·licitud s'adjuntarà la següent documentació:
  • Projecte d'investigació, en espanyol, segons plantilla
  • Currículum normalitzat de l'investigador principal amb especial referència a l'experiència i publicacions sobre el tema de el projecte. Currículum normalitzat de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) (https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME).
  • Arxius

    Arxiu
    2020_-_Impreso_normalizado_proyectos_SEC.docx
    Ayuda para proyectos de Investigación clínica o epidemiológica de la SEC.pdf