Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Característiques principals
Els projectes que optin a aquesta beca hauran de ser estudis relacionats amb la recerca en les malalties del tracte digestiu tant en els seus aspectes bàsics, epidemiològics, diagnòstic-terapèutics i clínics.
Les Beques que es convoquen són:
 • Beca Gonzalo Miño, per a estudis multicèntrics, amb participació de al menys 3 hospitals / centres. El projecte tindrà un període de desenvolupament màxim de 5 anys, tot i que ha d'incloure objectius assolibles en 2 anys que seran presentats en la reunió anual de la AEG.
 • Beques dels grups de treball, per a estudis uni o multicèntrics.
 • Beca Grup Neurogastroenterologia i Motilitat
 • Beca Grup Pàncrees i via biliar
 • Beca Grup Malaltia Inflamatòria Intestinal- GETECCU
 • Beques Grup Oncologia
  - Tamarit - Oncologia Digestiva
  - Tamarit - AESPANC -ACANPAN contra el càncer de pàncrees.
 • Beca Grup Endoscòpia
 • Beca Grup Esòfag-Estómac-Duodè
 • Beca Grup Jove AEG. (Aquesta beca està ideada per a projectes uni o multicèntrics d'investigadors novells que pertanyen al grup jove de la AEG, i no hagin gaudit de beques d'AEG amb anterioritat).
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: [email protected] Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.aegastro.es/becas/becas-aeg-de-investigacion-en-gastroenterologia-2021/
  Impresos (URL)
  https://form.jotform.com/210631916142346
  Requisits
 • Podran presentar titulats superiors vinculats a centres hospitalaris, universitats o altres centres oficials d'investigació espanyols socis de l'AEG.
 • El investigador principal sol·licitant ha de ser soci de la AEG i al menys un soci del grup de treball de cada un dels centres participants ha de ser soci de AEG.
 • No es podrà presentar el mateix projecte a dues categories diferents.
 • Dotació
 • Beca Gonzalo Miño: 20.000 €
 • Beca Grup Neurogastroenterologia i Motilitat: 6.000 €
 • Beca Grup Pàncrees i via biliar: 6.000 €
 • Beca Grup Malaltia Inflamatòria Intestinal- GETECCU: 10.000 €
 • Beques Grup Oncologia
  - Tamarit - Oncologia Digestiva: 10.000 €
  - Tamarit - AESPANC-ACANPAN contra el càncer pàncrees: 10.000 €
 • Beca Grup Endoscòpia: 6.000 €
 • Beca Grup Esòfag-Estómac-Duodè: 6.000 €
 • Beca Grup Jove: 6.000 €
 • Documentació
  El projecte haurà de contenir els apartats següents, sintetitzats en un màxim de 9 pàgines (tipus Arial 12, a un espai):
 • resum amb un màxim de 250 paraules.
 • antecedents del tema.
 • bibliografia més rellevant.
 • experiència de l'investigador i del centre sobre el tema.
 • hipòtesi de treball i objectius.
 • material i mètodes detallats
 • calendari de treball.
 • disponibilitats instrumentals i d'instal·lacions que disposa.
 • memòria econòmica.
 • S'haurà d'aportar el currículum vitae del investigador principal i dels socis del grup de treball en format CVA (CV abreujat) de l'CVN (FECYT).
 • Arxius

  Arxiu
  Sociedad Española de Gastroenterologia 2021.pdf