Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objectiu de l'ajut consisteix a facilitar el desenvolupament d'un projecte de recerca en epidemiologia per part d'investigadors / es joves.
Característiques principals
Les persones sol·licitants de la beca hauran de presentar un projecte de recerca en el qual constin com a persona investigadora principal. Atès que l'objectiu del premi no és finançar el projecte, sinó donar suport a la formació en recerca de personal jove, els projectes presentats hauran de ser viables econòmicament (ja sigui perquè s'emmarquen en un altre projecte finançat o perquè el desenvolupament del projecte no suposa cap cost econòmic ). La quantia econòmica del premi anirà destinada a partides com a l'assistència a cursos, congressos o altres estades formatives, a la compra de llibres i / o un altre material necessari per al desenvolupament del projecte.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=29&contenido=premio
Requisits
Ser soci de la SEE; menor de 35 anys (complerts l'any en curs); amb menys de 5 anys d'experiència en epidemiologia i salut pública; i que no hagi assolit grau de Doctor. Es donarà prioritat a estudiants de màster o doctorat.
Dotació
2.000 €
Durada
2 anys
Documentació
1 - Memòria de sol·licitud del projecte, model FIS. Incloent memòria econòmica. S'ha de demostrar la viabilitat econòmica del projecte que es presenta 2 - Una còpia del DNI o NIE. 3 - Una carta signada per la persona que tutoritza el projecte que inclogui: (a) una breu ressenya sobre la seva trajectòria professional; (B) el seu compromís a tutoritzar el projecte; (C) el seu compromís a que els fons assignats s'emprin en els conceptes estipulats en el projecte; (D) la situació laboral del candidat (a); (I) una declaració que el projecte ha estat escrit i dissenyat per la persona que sol·licita el premi; i (f) una declaració que el candidat (a) té menys de 5 anys d'experiència en epidemiologia i / o en salut pública.

Arxius

Arxiu
XVII SEE Premio para la Investigación por personal investigador joven - 2021.pdf