Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objectiu dels guardons seguirà sent posar en valor la implicació del col·lectiu mèdic i el sector sanitari en les accions solidàries, així com l'impuls per la creació d'un món millor, en una edició especial centrada en la situació actual en què vivim amb la COVID-19.
Característiques principals
Tres categories:
 • Premi a l'Organització solidària
 • Premi al Professional Sanitari Solidari
 • Premi a la Iniciativa en salut digital solidària
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: [email protected] Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://sendy.dkvseguros.es/sendy/w/XrgZcmz4Qt52MN5892yeC6vQ/a2Bor9cC64WkKZrVDyhpOQ/OKXsjrmqq4lcfm892xLrqeKQ
  https://dkvsalud.com/sites/default/files/pdfs/bases-legales-premios-ms7.pdf
  Impresos (URL)
  https://dkvseguros.com/premios-medicina-y-solidaridad-dkv/solicitud
  Requisits
 • Persones, empreses o entitats privades sense ànim de lucre, constituïdes legalment com a fundacions, associacions, cooperatives, federacions o altres entitats socials que treballin en l'àmbit que emmarca la convocatòria.
 • Que presentin projectes realitzats o millorats en 2020 (Iniciats anteriorment però adaptats per complir un objectiu solidari durant la situació de pandèmia), i que poden haver finalitzat o continuar durant 2021.
 • Els projectes hauran de pertànyer a empreses, persones o entitats registrades a Espanya i amb domicili a Espanya amb independència del lloc en el qual es realitzi l'actuació.
 • Dotació
  10.000 €
  Documentació
 • El formulari de presentació del projecte es troba en la pàgina web de DKV Seguros https://dkvsalud.com/es/premios-medicina-y-solidaridad
 • Còpia dels estatuts de l'entitat
 • Còpia de la inscripció de l'entitat en el registre corresponent.
 • Fotocòpia del CIF de l'entitat.
 • Fotocòpia del DNI del representant de l'entitat.
 • Fotocòpia de poder o de document fefaent que acrediti que la persona física que presenta la sol·licitud té facultats per representar l'entitat, així com capacitat suficient per a poder presentar aquesta sol·licitud en nom d'aquesta.
 • Memòria del projecte
 • Arxius

  Arxiu
  VII Premios Medicina y Solidaridad 2021_DKV.pdf