Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Formació d'investigadors espanyols, mitjançant la concessió de Beques a doctors joves perquè ampliïn els seus estudis en universitats i centres de recerca a l'estranger.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/becas-y-ayudas/convocatorias/becas-fundacion-ramon-areces-para-estudios-postdoctorales-xxxiii-convocatoria-para-ampliacion-de-estudios-en-el-extranjero-en-ciencias-de-la-vida.html?tipo=2
Requisits
 • Nacionalitat espanyola.
 • És requisit imprescindible trobar-se en possessió del títol de doctor per una universitat espanyola o estrangera, en el moment de la presentació de la sol·licitud. En aquesta convocatòria es donarà preferència als candidats que hagin obtingut el grau de doctor entre 2017 i 2021.
 • Estar admès en una universitat o centre d'investigació estranger per al curs 2022.
 • Coneixement suficient de l'anglès o de l'idioma del país de destinació.
 • Aquestes Beques estan destinades a promoure la primera estada posdoctoral a l'estranger, per la qual cosa no seran candidats elegibles aquells que el 30 de juny de 2021 hagin fet una estada a l'estranger igual o superior a un any.
 • Dotació
  2.400€/mensuals
  Durada
  Un any, prorrogable per un segon any previ informe del Consell Científic de la Fundació. El gaudi de la Beca tindrà lloc entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022.
  Documentació
  La sol·licitud es realitzarà en un formulari online establert a aquest efecte, que estarà disponible per quan s'obri el termini per presentar les sol·licituds. Els sol·licitants aportaran els noms, filiació i adreça de correu electrònic del seu director de tesi i d'un altre investigador que recolzi la seva candidatura, els quals rebran una notificació de la Fundació Ramón Areces perquè adjuntin les seves cartes d'aval.
  A la sol·licitud s'adjuntaran còpies en format PDF (.pdf) dels següents documents:
 • Currículum vitae del sol·licitant, amb els corresponents justificants: Document "CV_ (cognom) .pdf"
 • Fotocòpia del DNI: Document "DNI_ (cognom) .pdf"
 • Justificant de l'admissió en el centre de recerca de l'estranger per a l'any 2022 en el qual s'asseguri que no es requereix el pagament de drets d'ús del laboratori ( "bench fees"): Document "JAD_ (cognom) .pdf"
 • Memòria sobre la investigació que es proposa realitzar. Document "MEM_ (cognom) .pdf"
 • Imprés d'informació sobre protecció de dades i consentiment: "RGPD_Apellido.pdf". En fer la sol·licitud haurà descarregar aquest imprès, emplenar-lo, signar-lo, escanejar-i adjuntar novament en format pdf.
 • Certificació de l'expedient acadèmic del grau o llicenciatura, amb qualificacions: Document "EA_ (cognom) .pdf"
 • Documentació del títol del grau o llicenciatura: Document "TEA_ (cognom) .pdf".
 • Certificat de l'expedient acadèmic del doctorat, amb qualificacions: Document "EDR_ (cognom) .pdf".
 • Documentació que acrediti estar en possessió del títol de doctor per una universitat espanyola o estrangera: Document "TDR_ (cognom) .pdf"
 • Certificat de coneixement de l'idioma anglès o de l'idioma del país de destinació: Document "CID_ (cognom) .pdf"
 • AVÍS IMPORTANT
  Termini de presentació de sol·licituds: des del 5 al 30 d'abril de 2021.

  Arxius

  Arxiu
  bases-xxxiii-convocatoria-ciencias-de-la-vida-y-de-la-materia-web.pdf