Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Objectiu: apropar la investigació biomèdica als estudiants de Màster i dels últims cursos d'un Grau universitari de Biomedicina (Medicina, Biologia, Biotecnologia, etc.) o àrees relacionades amb aquest camp (Física, Química, Enginyeria, etc.). Es concedirà un màxim de 26 places.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.cnic.es/es/convocatoria/cicerone
https://www.cnic.es/sites/default/files/bases_convocatoria_cicerone_2021.pdf
Requisits
 • Ser estudiant universitari, de qualsevol nacionalitat, cursant estudis de grau o màster relacionats amb les ciències biomèdiques o àrees relacionades amb aquest camp (física, química, enginyeries).
 • Tenir aprovats el 50% de tots els crèdits de Grau el dia 9 d'abril de 2021. L'alumne ha de poder d'acreditar mitjançant document oficial tenir el nombre de crèdits necessaris en la data anteriorment indicada.
 • Posseir una nota mitjana dels crèdits cursats (tant de Grau com de Màster) igual o superior a 8 en escala 1-10.
 • Dotació
  1.500 € més despeses de transport de fins a 500 € per als estudiants que resideixin fora de Madrid.
  Durada
  6 setmanes entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2021
  Documentació
  El proceso de presentación de solicitudes se divide en dos fases:
  Fase A Presentación de FORMULARIO DE SOLICITUD
  El formulari de sol·licitud haurà de ser emplenat i enviat per la pàgina web de l'CNIC. A més d'informació personal i dades acadèmiques, se sol·licitarà adjuntar una sèrie de documents en format pdf (màxim 8 MB en total, incloent tots els documents adjunts).
  Després de l'enviament, el candidat rebrà de manera automàtica un correu electrònic de confirmació.
  Documentació a presentar:
  - Formulari de sol·licitud degudament emplenat. En aquest document els candidats han d'especificar un màxim de tres línies d'investigació que siguin del seu interès en ordre de prioritat.
  - Curriculum Vitae. Es presentarà en anglès.
  - Certificació acadèmica amb el nombre de crèdits superats i la nota mitjana (expedient acadèmic).
  - Còpia del DNIe o passaport.
  - Certificat d'empadronament per als candidats residents a Espanya fora de la Comunitat de Madrid.
  - Document acreditatiu de el número de la seguretat social personal.
  - Breu carta de motivació del candidat per a la realització d'aquestes pràctiques, preferiblement redactada en anglès (extensió màxima 300 paraules).
  Fase B Preselecció de candidats i Presentació de document d'acceptació
  La documentació presentada en la fase A pels candidats admesos serà avaluada pels investigadors líders de les línies en què s'hagi interessat cada candidat. Els candidats podran ser contactats pels investigadors per a la realització d'entrevistes. Després de l'avaluació, els candidats que hagin estat acceptats en un laboratori del CNIC seran notificats via correu electrònic i hauran d'enviar el document d'acceptació.

  Arxius

  Arxiu
  bases_convocatoria_cicerone_2021.pdf
  boe-b-2021-15767_cicerone.pdf
  research_lines_cicerone_program_call_2021.pdf