Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona convoca una beca destinada a projectes d’investigació amb la finalitat de fomentar el desenvolupament de projectes relacionats amb l’atenció i la recerca farmacèutiques en qualsevol dels àmbits de les activitats professionals del farmacèutic.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
Requisits
 • Ser farmacèutic col·legiat del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Ser una entitat, un organisme o una institució legalment constituïda.
 • Estar al corrent de les obligacions econòmiques del Col·legi.
 • Presentar la informació i la documentació requerida al formulari de participació.
 • Dotació
  9.000€
  Durada
  1 any que ha de coincidir amb el curs acadèmic 2021/22.
  Documentació
 • La sol·licitud per participar en el concurs s’ha de presentar en llengua catalana mitjançant el formulari normalitzat (disponible només pels membres col·legiats). Si la sol·licitud es presenta en nom d’una institució, un organisme o una entitat, ha d’anar signada pel representant de la persona jurídica de l’ens de què es tracta, pel farmacèutic col·legiat que actua com a coordinador i per la resta d’investigadors, i ha d’incloure l’autorització del responsable de l’entitat que acollirà el desenvolupament del projecte.
 • Memòria del projecte: introducció, objectius, material i mètode, pla de treball, pressupost, declaració d’altres fonts de finançament i bibliografia.
 • Opcionalment, és possible adjuntar qualsevol altra informació o documentació gràfica que es consideri pertinent.
 • Arxius

  Arxiu
  basesbecaprofessional2021-COFB.pdf