Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Reial Acadèmia Nacional de Farmàcia convoca anualment un concurs científic internacional, amb la finalitat de promocionar les activitats d'investigadors, dins del camp de les ciències farmacèutiques.
Característiques principals
1. Premi REIAL ACADÈMIA NACIONAL DE FARMÀCIA, dotat amb 6.000 €. Tema lliure.
2. Premis patrocinats:
 • Premi CONSELL GENERAL DE COL·LEGIS OFICIALS DE FARMACÈUTICS, dotat amb 3.000 €.Tema: Farmàcia Comunitària, Industrial i Hospitalària.
 • Premi ALCALIBER, dotat amb 3.000 €. Tema: Investigació original o revisió sobre analgèsics, opiacis, cannabinoides, addiccions i dolor.
 • . Premi CINFA, dotat amb 3.000 €. Tema: Farmacologia, farmacoterapia i seguiment fàrmac-terapèutic.
 • Premi JUAN ABELLÓ, dotat amb 3.000 €. Tema: Cànnabis i cannabinoides, des de la investigació bàsica al seu desenvolupament i aplicació en farmacologia i terapèutica.
 • Premi ASISA dotat amb 2.500 €. Tema Lliure.
 • Premi OTIMES dotat amb 1.500 €. Tema: Pro cultura del Medicament.
 • Premi RAFFELLA PAGGANI. Dotat amb 2.000€. Tema: Investigació bioquímica.
 • Premi GSK D'INNOVACIÓ FARMACÈUTICA. Dotat amb 2.000 €. Tema lliure (dins del context indicat).
 • Premi ANTONIO DOADRIO LÓPEZ. No sotmés a les bases del concurs. Abonament dels drets d'expedició del títol de doctor, a un doctorand que treballe en la Facultat de Farmàcia de la Universitat Complutense. Els interessats presentaran un exemplar de la tesi i el seu expedient acadèmic, dins del termini del concurs.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: [email protected] Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.ranf.com/concurso-cientifico/
  https://www.ranf.com/wp-content/uploads/concurso_cientifico/bases2021/bcc2021.pdf

  Arxius

  Arxiu
  bcc2021.pdf