Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Es persegueix promoure investigació de caràcter clínic, investigació en resultats de salut i investigació traslacional.
Característiques principals
Beques / Ajuts per a projectes d'investigació urològica:
3 Ajuts de Recerca "Pedro Cifuentes Díaz"
3 Beques "Leonardo de la Peña"
3 Beques de Recerca Clínica "Rafael Mollà y Rodrigo"
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.aeu.es/Becas.aspx
Requisits
Ser membre de l'Associació Espanyola d'Urologia (AEU), que estigui al corrent en el pagament de les quotes reglamentàries.
El Projecte de Recerca per al qual se sol·licita la Beca o Ajut s'ha de referir a qualsevol aspecte de la Urologia, tenint caràcter preferencial els següents temes:
 • Ajut de Recerca "Pedro Cifuentes Díaz": Càncer de Pròstata avançat hormonosensible metastàsic. Diagnòstic i Tractament
 • Beca "Leonardo de la Penya": Recerca bàsica i clínica en CPRC M0 i M1
 • Beca de Recerca Clínica "Rafael Mollà i Rodrigo": Recerca bàsica i clínica en el Diagnòstic i Tractament de el Càncer de Pròstata localitzat i en la importància de les campanyes d'informació i prevenció en els mitjans de comunicació i xarxes socials
 • Dotació
  Ajut de Recerca "Pedro Cifuentes Díaz": 40.000€
  Beca "Leonardo de la Peña": 25.000€
  Beca de Recerca Clínica "Rafael Mollà y Rodrigo": 25.000€
  Durada
  24 mesos
  Documentació
 • Memòria i currículum
 • Document acreditatiu de l'acceptació pel centre
 • Relació de l'equip investigador incloent currículum vitae i document de conformitat signat per tots els investigadors
 • Autorització del Comitè Ètic d'Investigació Clínica
 • Arxius

  Arxiu
  XXXI Edición de Becas y Ayudas de Investigación 2021_Asociación Española de Urologia.pdf