Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Identificar i impulsar les iniciatives més prometedores, de major excel·lència científica i de més valor potencial i impacte social, en investigació clínica.
La temàtica de l'equip investigador haurà d'estar enfocada a nous avenços en l'estudi dels polimorfismes farmacogenètics i les seves conseqüències en els efectes secundaris de la quimioteràpia i el tractament d'aquests, emmarcant tant en el camp de la investigació clínica, com en el de la bàsica i traslacional.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fundacionhna.es/blog/detalle-noticias/3044/fundacion-hna-convoca-un-premio-de-investigacion-sobre-farmacogenetica-y-quimioterapia-dotado-con-hasta-100000-euros0
https://www.fundacionhna.es/repository/fundacion/concurso/premiosinvestigacioncientifica/2021/BASESCONVOCATORIA.pdf
Dotació
100.000€
Durada
Fins 2 anys
Documentació
 • Memòria del projecte segons plantilla
 • Currículum vitae de cadascun dels membres de l'equip investigador segons plantilla
 • Un exemplar de les bases de la present convocatòria amb la signatura d'acceptació de l'investigador principal o del responsable de l'organització de Recerca
 • Carta del Comitè d'Ètica i Assaigs Clínics
 • Còpia del NIF del investigador principal
 • Còpia del NIF de l'organisme de Recerca
  L'idioma oficial del concurs és l'espanyol
 • Arxius

  Arxiu
  II edición del Premio Investigación científica de salud_Fundación HNA.pdf
  MODELODEMEMORIA_II edición del Premio Investigación científica de salud.pdf
  MODELOCV_II edición del Premio Investigación científica de salud.pdf